Interpellasjon fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 12 (1990-91)
Datert: 13.09.1990
Besvart: 12.03.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Det er grunn til å tro at profesjonelt organisert innsmugling og omsetning av smuglerbrennevin er et tiltagende problem i Norge. I Vinmonpolets årsberetning for 1989 antas det at Vinmonopolet kun har kontroll med ca. halvparten av brennevinsomsetnigen i landet. Dette kan undergrave Vinmonopolets idegrunnlag.
Hvilke tiltak vil Regjeringen iverksette for å sikre at brennevinsomsetningen i Norge fortsatt skal skje i lovlige og forsvarlige former?"