Interpellasjon fra Magnus Stangeland (Sp) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 18 (1990-91)
Datert: 20.11.1990
Besvart: 19.04.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Magnus Stangeland (Sp)

Spørsmål

Magnus Stangeland (Sp): "Den 1. juni 1990 vedtok Stortinget å konsentrere utredning og planlegging av hovedflyplass i Oslo-området om Gardermoen- alternativet. Opplysninger som har framkommet kan tyde på at de forutsetninger som Stortinget la til grunn for sitt vedtak er brutt. Gardermoen-alternativet ser ut til å bli langt dyrere enn forutsatt.
Fornebu i samtrafikk med Gardermoen og en opprusting av eksisterende stamflyplasser har tidligere vært fremmet som et alternativ til utbygging av en ny hovedflyplass for Oslo-området.
Vil statsråden på nytt vurdere dette alternativet og bringe det inn i det planleggings- og utredningsarbeid som pågår?" (Trukket tilbake)