Interpellasjon fra Solveig Sollie (KrF) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 10 (1994-95)
Datert: 31.05.1994
Besvart: 20.10.1994 av barne- og familieminister Grete Berget

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Hjemmene utgjør viktige sosiale nettverk i samfunnet vårt. I dag opplever stadig flere barn at foreldrene går fra hverandre.
Hva vil Regjeringen gjøre for å styrke familien og for å gi barna en mest mulig stabil og trygg oppvekst?
Hvilke tiltak kan settes i verk for å styrke ekteskapet og forebygge skilsmisser?"