Interpellasjon fra Laila Kaland (A) til handelsministeren

Interpellasjon nr. 12 (1994-95)
Datert: 30.09.1994
Besvart: 15.12.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "I de siste årene er det inntruffet 3 svært alvorlige fergeulykker i skandinaviske farvann. Etter Scandinavian Star- ulykken 7. april 1990 påviste et granskingsutvalg en rekke mangler og svakheter ved sikkerheten på passasjerskip i rute på skandinaviske havner. Utvalget anbefalte omkring 31 tiltak for å redusere risikoen for fergekatastrofer. Et flertall i Stortingets sjøfarts- og fiskerikomite understreket at utilstrekkelige internasjonale regler ikke må hindre norske myndigheter i å gjennomføre anbefalte sikkerhets- og kontrolltiltak på områder som er av vesentlig betydning for sikkerheten for liv og helse og for vern av miljøet.
Vil statsråden opplyse hvilke av de nevnte anbefalinger som er blitt gjennomført og er trådt i kraft for passasjerskip i rute på skandinaviske havner?"