Interpellasjon fra Gunnar Fatland (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 7 (1995-96)
Datert: 13.03.1995
Besvart: 23.01.1996 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Viktige deler av tradisjonell norsk industri er lokalisert i by eller bynære områder. Denne industrien er stort sett fundamentert på store stedbundne investeringer som utelukker flytting. Miljø- og støykrav som i praksis hindrer kvelds- og nattarbeid, vil derfor bety en gradvis utarming og avvikling av slik industrivirksomhet. Dersom støykravene som blant annet Kværner Rosenberg a.s er pålagt, skulle danne presedens for myndighetenes krav til tilsvarende virksomhet i andre byområder, vil tusenvis av industriarbeidsplasser kunne falle bort.
Vil miljøvernministeren sørge for at det blir en mer realistisk avveining mellom nærings- og miljøpolitiske målsettinger?"