Interpellasjon fra Grethe Fossli (A) til handelsministeren

Interpellasjon nr. 21 (1994-95)
Datert: 29.03.1995
Besvart: 02.06.1995 av handelsminister Grete Knudsen

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): "Frie Faglige Internasjonale og her i landet LO, har satt fokus på det omfattende barnearbeidet som foregår i verden. Ifølge FFI-rapporten "Child labour - The World's best secret" fra 1994, regner en med at antall barn som er i arbeid øker med ca. 88 000 hver dag.
Det er all grunn til å tro at det i dag selges varer i Norge som er produsert av barn. Det er imidlertid vanskelig å bevise, og det har ikke vært utført undersøkelser omkring de varer som importeres fra land hvor barnearbeid er vanlig.
Kan statsråden redegjøre for Norges engasjement mot barnearbeid og om det eventuelt finnes flere muligheter til å bidra til at barnearbeidet i verden reduseres?"