Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til helseministeren

Interpellasjon nr. 6 (1998-99)
Om å bedre behandlingstilbud og ettervern for pasienter med spiseforstyrrelser, og øke helsevesenets kompetanse på feltet
Oversendt regjeringen: 30.09.1998
Besvart: 05.11.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I Norge lider stadig flere av spiseforstyrrelser. Pr. dato antas det at i underkant av 100 000 kan diagnostiseres som anorektikere eller bulimikere, men mørketallene er store. Identiteten knyttes i økende grad til kroppen. En slank og veldreid kropp assosieres med kontroll, vellykkethet, høy moral og viljestyrke. Anorexia og bulimi blir en mestringsstrategi for mange. I tillegg til forebyggende tiltak er det et stort behov for å styrke hjelpeapparatet.
Hva vil statsråden gjøre for å bedre behandlingstilbudet og ettervernet, og øke kompetansen i helsevesenet, slik at pasienter med spiseforstyrrelser får den hjelp de har behov for?

Les hele debatten