Interpellasjon fra Jan Simonsen (FrP) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 8 (1998-99)
Om å omgjøre vedtaket om ikke å godta Stavangers kommuneplan, da det vil medføre press i boligmarkedet og tapte inntekter for kommunen
Oversendt regjeringen: 08.10.1998
Besvart: 03.11.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Miljøverndepartementet har nektet å godta Stavangers kommuneplan. Resultatet vil bli press i boligmarkedet, og tapte inntekter til Stavanger kommune, ved at ungdom og innflyttere etablerer seg utenfor kommunen. Samtidig har Stortinget vedtatt at inntektene fra selskapsskatten i fremtiden skal tilfalle staten og ikke kommunene. Dermed forsvinner initiativet for å tilrettelegge for nyetableringer. I tillegg kommer det faktum at skattøre og fordelingen av skattemidler ikke favoriserer kommuner som tilrettelegger for aktivitet.
Hva vil statsråden gjøre for å stimulere storbyene til økt egenaktivitet og sikrere skatteinntekter, og vil statsråden i tråd med regjeringspartienes programmer om økt kommunalt selvstyre, omgjøre det negative vedtaket i forbindelse med Stavangers kommuneplan?

Les hele debatten