Interpellasjon fra Bendiks H. Arnesen (A) til helseministeren

Interpellasjon nr. 17 (1998-99)
Om videreutvikling av telemedisinsk senter ved Regionsykehuset i Tromsø
Datert: 16.11.1998
Besvart: 12.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Telemedisinsk senter ved Regionsykehuset i Tromsø ligger i front internasjonalt i utvikling og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi til fjerndiagnostisering og -behandling av pasienter, og fjernundervisning av helsepersonell. Senteret står sentralt i et stadig voksende nettverk av internasjonale aktører som samarbeider til felles nytte. De helsemessige gevinstene av telemedisin er store i form av økt behandlingskapasitet, redusert reisetid for pasientene og reduserte kostnader. Samtidig representerer utviklingen av telemedisinske tilbud god distriktspolitikk. Telemedisinsk senter har positive bieffekter for sektorer som for eksempel næring og samferdsel.
Vil statsråden bidra til å videreutvikle senteret som en motor i helsevesenet og i utviklingen av den nordnorske landsdelen?

Les hele debatten