Interpellasjon fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 21 (1998-99)
Om å få sendt hjem utlendinger som har fått avslått sine asylsøknader, og å hindre nye uten identitet i å komme til landet
Oversendt regjeringen: 03.12.1998
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 02.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Mer enn 500 utlendinger oppholder seg i Norge etter endelig avslag på asylsøknaden. Halvparten bor fortsatt på statlige mottak mens resten bor hos slekt og venner. Ifølge Aftenposten 26. november 1998 vet hverken Utlendingsdirektoratet eller Justisdepartementet nøyaktig hvor mange asylsøkere med endelig avslag som venter på hjemsendelse. Mange av sakene skyldes at asylsøkerne etter avslag hevder at de ikke kan flytte hjem, eller at norske myndigheter ikke kan fastslå korrrekt identitet, eller at mottakerlandet ikke aksepterer at de vender hjem. Dette er en alvorlig situasjon, og det hindrer oss i å ta imot flyktninger og asylsøkere med legitime behov for beskyttelse.
Hva vil statsråden gjøre for å få sendt hjem søkere som har fått avslått sine søknader, samt hindre nye flyktninger uten identitet i å komme til landet.

Les hele debatten