Interpellasjon fra Svein Ludvigsen (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 28 (1998-99)
Om den humanitære situasjonen i det nordlige Russland og tiltak for å lindre nøden
Datert: 28.01.1999
Besvart: 10.03.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Den humanitære situasjonen i det nordlige Russland gjør at Norge har en pinefull nabonød på andre siden av grensen. Denne situasjonen ble dessverre ikke tatt opp i redegjørelse 21. januar 1999 om norsk humanitær bistand.
Humanitære og andre organisasjoner, så vel som enkeltpersoner i Norge har vist et omfattende engasjement for å lindre nøden blant fattige, syke og andre som lir under matmangel, strenge klimatiske forhold og økonomiske nedgangstider i Nordvest-Russland. Departementets manglende fokus på Barentsregionen oppleves som en skuffelse, og krever en klargjøring om Regjeringens holdning til den humanitære situasjonen i Norges nærområde.
Hva vil Regjeringen gjøre som strakstiltak og på sikt sammen med de mange frivillige som allerede har engasjert seg for å lindre nøden i den russiske delen av Barentsregionen?

Les hele debatten