Interpellasjon fra Olaf Gjedrem (KrF) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 29 (1998-99)
Om å bidra til en mer bevisst holdning i landbruket til helheten kulturlandskapet representerer med hensyn til bl.a. byggeskikk og estetikk
Oversendt regjeringen: 29.01.1999
Besvart: 18.02.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Utvikling og skjøtsel av kulturlandskapet bør ha som et av sine mål å bidra til økt trivsel blant annet gjennom fokus på mangfold og estetikk. Landbruket har med sine mangesidige oppgaver, det multifunksjonelle landbruket, og som forvalter av betydelige arealer og bygninger, et ansvar for dette.
Vil statsråden ta initiativ til gjennom positive virkemidler, å bidra til at landbruket får en mer bevisst holdning til den helhet som kulturlandskapet representerer med hensyn til blant annet byggeskikk og estetikk?

Les hele debatten