Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 40 (1998-99)
Om å hindre veksten i antallet uføretrygdede, med henvisning til at det utvikles et tøffere arbeidsliv tilpasset de friskeste og mest fleksible
Datert: 26.02.1999
Besvart: 20.04.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Antallet uføretrygdede øker sterkt, spesielt blant unge under 30 år. Det er vanskelig å tro at økningen skyldes en plutselig ekstra svekkelse av befolkningens arbeidsevne. Krav til omstilling og tempo øker, stresset og utryggheten gjør arbeidslivet tøffere. Det utvikles et arbeidsliv for de friskeste og mest fleksible. Folk med nedsatt arbeidsevne skyves ut og folk over 40 år har problemer med å få jobb. Enkelte bedrifter presser ut eldre med tilbud om vederlag for å slutte. Folk på attføring og flere uføretrygdede ønsker arbeid, men opplever mye motstand. Økningen i uførepensjonister representerer et betydelig økonomisk og sosialt problem. Hvis ingenting gjøres vil antallet uførepensjonister øke ytterligere, i takt med at ledigheten øker.
Hva vil statsråden gjøre for å hindre veksten i antallet uføretrygdede?

Les hele debatten