Interpellasjon fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 43 (1998-99)
Om å redusere handelslekkasjen og smuglingen som følger av det høye avgiftsnivået, og å møte forventede svenske avgiftsreduksjoner
Oversendt regjeringen: 04.03.1999
Besvart: 15.04.1999 av finansminister Gudmund Restad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Det skyhøye norske avgiftsnivået på blant annet tobakk, alkohol og drivstoff, samt de høye matvareprisene, fører med seg en rekke ulemper. Den lovlige handelslekkasjen utgjør sannsynligvis mer enn 7 mrd. kroner og i så fall betyr det tap av 7000 arbeidsplasser. Handelslekkasjen er størst langs kjølen, men det er også betydelig ferjetrafikk til utlandet med tilhørende handelslekkasje langs hele kysten. Like alvorlige som den lovlige handelslekkasjen er den smuglingen som følger av det høye avgiftsnivået. Smuglingen gir eventyrlige fortjenester, den alminneliggjør lovbrudd blant folk flest og den er med på å finansiere annen forbrytersk virksomhet som prostitusjon og narkotikaomsetning.
Hva er Regjeringens strategi på kort og lang sikt for å redusere omfanget av handelslekkasjen og møte de forventede omfattende svenske avgiftsreduksjonene?

Les hele debatten