Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 56 (1998-99)
Om å åpne for valgfrihet i norskfaget og mer konsentrasjon om vår felles nasjonallitteratur, i lys av tvilen om hvorvidt den obligatoriske opplæringen i skriftlig sidemål bidrar til å styrke norsk skriftkultur
Oversendt regjeringen: 18.05.1999
Besvart: 11.06.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Norsk språk er i dag utsatt for sterkt press, og det er behov for å styrke vår nasjonale skriftkultur. Både fra forskningsmiljøer og fra skolens folk er det i den senere tid ytret tvil om hvorvidt den obligatoriske opplæringen i skriftlig sidemål er et fremtidsrettet bidrag til å styrke norsk skriftkultur.
Vil statsråden åpne for valgfrihet innenfor norskfaget, slik at en større del av innsatsen kan konsentreres om vår felles nasjonallitteratur?

Les hele debatten