Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (A) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Interpellasjon nr. 2 (1999-2000)
Om Norges bistandsforpliktelser etter handlingsplanen fra befolkningskonferansen i Kairo mht. kvinnehelse og reproduktiv helse
Datert: 15.06.1999
Besvart: 02.11.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Et helhetlig tjenestetilbud i forhold til reproduktiv helse er et hovedmål i handlingsprogrammet fra Befolkningskonferansen i Kairo. Fem år etter Kairo fastslår Kvinnehelseutvalget at kvinners helse i de fattige landene kan sammenlignes med kvinners helse i Norge for hundre år siden, da reproduksjon, infeksjoner og mangelsykdommer utgjorde en stor fare for kvinners liv og helse. Samtidig ser det ut til at situasjonen for kvinner i de fattige landene stadig forverres, noe som er svært alvorlig med tanke på konsekvensene for helse.
Hvordan oppfyller Norge sine forpliktelser i forhold til Handlingsplanen fra Kairo når det gjelder bistand til kvinnehelse og reproduktiv helse?

Les hele debatten