Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 34 (1999-2000)
Om å gi høy prioritet til arbeidet med å redusere miljøproblemene i Nordvest-Russland
Datert: 30.03.2000
Besvart: 11.05.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Norge har som naboland til Russland et særlig ansvar for, og interesse av, å bidra til å løse de store miljøproblemene landet står overfor. Dette gjelder særlig i Nordvest-Russland. Regjeringen Syse avsatte 300 millioner kroner for å redusere svovelutslippene i industribyen Nikkel, like ved den norske grensen. Etter 10 år står disse midlene fortsatt ubenyttet. Dette kan dels skyldes problemer på russisk side, men også manglende prioritet fra norske myndigheters side. I Budsjett-innst. S. nr. 9 (1998-1999) ba en samlet komite, med unntak av Fremskrittspartiet, om at det ble satt fortgang i dette arbeidet, og komiteen åpnet for at midlene kunne brukes til andre miljøtiltak på Kolahalvøya.
Vil statsråden nå ta opp denne arven etter Syse-regjeringen og gi høy prioritet til arbeidet, slik at man kan komme i gang med å redusere miljøproblemene i Nordvest-Russland?

Les hele debatten