Interpellasjon fra Magnar Lussand (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 43 (1999-2000)
Om tiltak mot spekulative internasjonale kapitalrørsler av omsyn til global utjamning, og å styrke SN-prosessar som er på gang for å skaffe kapital til utviklingsland
Oversendt regjeringen: 31.05.2000
Fremsatt av: John Dale (Sp)
Besvart: 08.06.2000 av utenriksminister Thorbjørn Jagland

Magnar Lussand (Sp)

Spørsmål

Magnar Lussand (Sp): For ca. 10 år sidan oppheva nasjonalstatane si styring av kapitalrørsler over landegrensene. Dette har ført til at arbeidet for global utjamning har stagnert.
Vil Norge på det komande sosiale toppmøtet i Genève i SN-regi medverke til at tiltak mot spekulative internasjonale kapitalrørsler vert sett på dagsordenen, og vil Norge styrke dei SN-prosessar som er på gang for å skaffe kapital til utviklingsland?

Les hele debatten