Interpellasjon fra Siri Frost Sterri (H) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 17 (2000-2001)
Om å bedre norske og internasjonale handelsbetingelser for utviklingslandene, f.eks. gjennom å gå inn for nulltoll på produkter fra de fattigste landene
Oversendt regjeringen: 22.02.2001
Besvart: 28.03.2001 av utviklingsminister Anne Kristin Sydnes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): Økonomisk vekst og verdiskapning er helt avgjørende for å nå målsettingen om fattigdomsreduksjon i utviklingslandene. Næringsutvikling må derfor få en mer fremtredende plass i utviklingspolitikken. Arbeidsplasser skaper grunnlag for en varig velstandsutvikling, som igjen er en forutsetning for økt velferd og redusert bistandsavhengighet. En forutsetning for vellykket næringsutvikling er imidlertid at utviklingslandene har mulighet til å få solgt varene sine på internasjonale markeder. Norge har på ingen måte vært en pådriver i arbeidet for å bedre u-landenes markedsadgang. Mens EU har signalisert vilje til å gå inn for nulltoll på praktisk talt alle produkter fra de fattigste landene, har Norge ennå ikke gjort det samme.
Hva er Regjeringens strategi for å bedre norske og internasjonale handelsbetingelser for utviklingslandene?

Les hele debatten