Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Interpellasjon nr. 25 (2000-2001)
Om underdekningen av turnusplasser for leger, og sikring av kvaliteten på tjenesten for morgendagens turnusleger
Datert: 08.05.2001
Besvart: 30.05.2001 av helseminister Tore Tønne

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Det foreligger nå sterke signaler så vel fra Lægeforeningen og fra Norsk medisinstudentforening om at det er en ubalanse mellom antall turnusleger som er i behov av plass ved norske sykehus og i de distrikt og det antall plasser som kan tilbys. I 2002 angis det fra Lægeforeningen at det vil være en klar underdekning i forhold til antall leger ute i turnus. Parallelt med dette ser antall turnusleger ut til å fortsette å vokse.
Vil statsråden ta initiativ til å gjennomføre tiltak som kan bidra til en full evaluering av dagens situasjon, og som også kan bidra til å sikre kvaliteten på tjenesten for morgendagens turnusleger?

Les hele debatten