Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 10 (2001-2002)
Om tiltak for å bekjempe vold mot kvinner, og hva som vil bli gjort for kvinner og barn som lever som flyktninger i eget land
Oversendt regjeringen: 29.01.2002
Besvart: 19.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Justisministeren arbeider med å få på plass tiltak for å bekjempe vold mot kvinner, et problem som ikke er kulturelt betinget. Kvinner som lever på flukt opplever det som et nytt overgrep at de må flykte vekk fra hjemstedet sitt, avbryte kontakten med venner og bekjente osv. Barna lider spesielt mye når staten ikke klarer å beskytte dem eller deres mødre. Nå utreder Justisdepartementet muligheten for å få endret identitet. De fleste forslagene fra departementet som er blitt luftet i media, er rettet mot ofrene, og satt på spissen dreier de seg om hvordan vi best mulig kan gjemme dem vekk. Sosialistisk Venstreparti mener vi nå må konsentrere oss om hvordan vi kan komme til livs årsaken til at ofrene lever under slike kritiske og ofte dramatiske forhold, og mener vi bør sette inn en ekstra innsats nå overfor kvinner og barn som lever som flyktninger i eget land.
Hva vil statsråden gjøre for disse menneskene på sikt og akutt?

Les hele debatten