Interpellasjon fra Eirin Faldet (A) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 14 (2002-2003)
Om tiltak for å sikre næringsutviklingen og arbeidsplassene i innlandet
Oversendt regjeringen: 04.03.2003
Besvart: 20.03.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Fra hele landet kommer det daglig meldinger om konkurser, utflagging av virksomheter og arbeidsledighet. Næringslivet i de ulike delene av landet sliter med ulike problemer. Det er kjent at næringslivet i innlandsfylkene sliter fordi de har mye tradisjonell industri og landbruk. Finansministeren har uttalt at framtiden ikke ligger i tradisjonell industri, samtidig er de statlige virkemidlene for nyskaping og næringsutvikling svekket kraftig, og har geografiske avgrensinger som gjør at virkemidlene ikke gjelder de sentrale innlandskommunene. Disse forholdene gjør det vanskeligere å skape nye arbeidsplasser.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre næringsutviklingen og arbeidsplassene i innlandet framover?

Les hele debatten