Interpellasjon fra Grethe G. Fossum (A) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 21 (1997-98)
Om tiltak for å modernisere Kultur-Norge og for at lokalpolitikere skal få forståelsen av kultur som et godt distriktspolitisk virkemiddel
Oversendt regjeringen: 06.02.1998
Besvart: 17.03.1998 av kulturminister Anne Enger

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Distrikts-Norge opplever fraflytting på tross av at det mange steder finnes både gode tjenestetilbud og arbeid. Det viser seg å være vanskelig å få kvalifiserte fagfolk til å ta jobb i Utkant-Norge fordi ektepar er uvillige til å flytte dersom det ikke er arbeid til begge ektefeller. Samtidig vet vi at utkant-ungdom som skaffer seg utdannelse, i liten grad vender tilbake til hjembygda. En av begrunnelsene for ikke å søke seg tilbake til hjemlige trakter er mangel på kulturtilbud. Det ønskede kulturtilbudet er som regel beskrevet som mer moderne og spennende enn det tradisjonelle kulturtilbudet som tilbys i kommunene i dag.
Hva vil kulturminister Anne Enger Lahnstein gjøre for at Kultur-Norge skal moderniseres, og for at lokalpolitikere skal få forståelsen av at kultur kan være et godt distriktspolitisk virkemiddel?