Interpellasjon fra Oddvard Nilsen (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 25 (1997-98)
Om overskridelsene for samferdselsprosjekter de siste årene og behov for nye systemer for planlegging, finansiering, bygging, drift og vedlikehold
Oversendt regjeringen: 12.03.1998
Besvart: 24.03.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Oddvard Nilsen (H)

Spørsmål

Oddvard Nilsen (H): I løpet av de siste årene har det vært betydelige overskridelser knyttet til bygging av samferdselsprosjekter i vårt land. Behovet for bedre kostnadskontroll er åpenbart. Andre land har prøvd ut ordninger som har vist bedret kontroll. Engelske rapporter viser at disse i tillegg til kostnadskontroll også medfører betydelige besparelser. Nye ordninger som innbefatter større bruk av privat kompetanse innen utbygging av samferdselssektoren har gitt betydelig innovasjonseffekter. Dette gjelder blant annet tekniske og driftsmessige områder knyttet til selve infrastrukturen, men også områder knyttet til finansiering og drift.
Ser statsråden behov for også i Norge å utvikle nye systemer for planlegging, finansiering, bygging, drift og vedlikehold innen samferdselssektoren, og vil statsråden medvirke til at slike ordninger blir utprøvd også i Norge?