Interpellasjon fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 16 (2003-2004)
Oversendt regjeringen: 03.12.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Norske soldater ble sendt til Irak for å delta i en fredsbevarende styrke med et humanitært oppdrag. Soldatene er en del av den britiske styrken og har dermed en dobbeltrolle - de er både soldater og hjelpearbeidere. Det er svært vanskelig å danne seg et bilde av i hvilket omfang soldatene faktisk driver humanitært arbeid slik sikkerhetssituasjonen nå er. Befalets Fellesorganisasjon gir uttrykk for at den forverrede sikkerhetssituasjonen nærmest gjør det umulig for de norske styrkene å drive humanitært arbeid. Det er nødvendig å få avklart om soldatenes hovedoppdrag fortsatt er humanitær bistand eller om de først og fremst er en del av en militær styrke. Avklaringen vil ha konsekvenser for bl.a. mandat og sikkerhetsforanstaltninger.
Deltar de norske soldatene i Irak i en fredsbevarende eller en fredsopprettende operasjon?