Interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 29 (1997-98)
Om å bedre forholdene i barnevernet og å få utviklet og iverksatt en handlingsplan for kompetanseutvikling
Oversendt regjeringen: 26.02.1998
Besvart: 30.03.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Barnevernet har lenge manglet mulighet til i vesentlig grad å styrke egen kompetanse. Samtidig sliter de som jobber innen barnevernet med manglende kapasitet og generelt for mange saker i forhold til antall ansatte. Det er ikke attraktivt å jobbe i barneverntjenesten i kommunene, og dette synliggjøres i form av stor utskiftning av personale. En av fem barnevernsarbeidere har under et års samlet erfaring i barnevernet. Slik det fungerer i dag er stor utskiftning en trussel mot kvaliteten. Det mangler målsetninger for å utvikle en kompetent og faglig attraktiv barneverntjeneste i kommunene, som må inkludere utvikling av muligheter for videreutdanning og videreutvikling av veiledningstjeneste.
Hva vil barne- og familieministeren gjøre for å bedre forholdene samt å få utviklet og iverksatt en handlingsplan for kompetanseutvikling?