Interpellasjon fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 31 (1997-98)
Om å gi norsk grunnforskning, og da særlig universitetsforskningen, et helt nødvendig løft
Oversendt regjeringen: 09.03.1998
Besvart: 20.04.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Vi ser stadig eksempler på alvorlige problemer i norsk grunnforskning. Universitetsforskningen, som utgjør ca. tre fjerdedeler av all grunnforskning i Norge, er hardt rammet av den generelt vanskelige ressurssituasjonen ved universitetene, men lider også av alvorlige rekrutteringsproblemer.
Hva vil Regjeringen konkret gjøre på kort sikt for å gi norsk grunnforskning, og da særlig universitetsforskningen, et helt nødvendig løft?