Interpellasjon fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Interpellasjon nr. 46 (2003-2004)
Om regelverket tilknyttet trygderefusjon for oral rehabilitering, hvor det nå kreves at behandlende tannlege må ha formell spesialkompetanse
Oversendt regjeringen: 14.05.2004
Besvart: 03.06.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Stortinget har vedtatt at trygden skal refundere deler av behandlingen knyttet til oral rehabilitering for enkelte pasientgrupper. Dette gjelder bl.a. periodontal rehabilitering. Etter de opplysninger som en får fra utøvende tannleger så er regelverket knyttet til denne typen refusjoner endret flere ganger det siste året, samtidig med at trygden tolker regelverket meget firkantet. Det blir nå krevd at dersom en skal kunne få refundert denne behandlingen av trygden, så må den tannlegen som skal utføre behandlingen ha formell spesialkompetanse. Dette vil igjen medføre at det bare er et lite antall tannleger som kan utføre dette, og dermed vil mye kostnader og tid gå bort til reising. En rekke tannleger har i lang tid kurset seg om temaet, og dermed opparbeidet seg realkompetanse på dette området som burde være tilstrekkelig for å kunne utføre i alle fall deler av denne typen rehabilitering.
Vil statsråden vurdere dette?

Les hele debatten