Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 1 (2004-2005)
Om tiltak for å sikre at de som vil, får mulighet til å komme seg ut av prostitusjon, bl.a. med referanse til at Regjeringen vurderer å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester
Datert: 05.05.2004
Besvart: 11.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Kriminalpolitisentralen har konkludert med at det eksisterer et organisert prostitusjonsmiljø i Norge, og at kjønnshandelen i noen grad kan knyttes til kriminelle nettverk. I tillegg utgjør utenlandske prostituerte en vesentlig del av antallet prostituerte på landsbasis. Regjeringen har uttalt at de vurderer å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester, og har satt ned en arbeidsgruppe relatert til dette. Det er viktig å diskutere hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe kvinner som ønsker å komme ut av prostitusjon. Tilbakemeldinger fra prostitusjonsmiljøer forteller om mangel på likebehandling i offentlige etater, og deres behov for i større grad å få mulighet til å starte et nytt liv.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de som vil, får mulighet til å komme seg ut av prostitusjon?

Les hele debatten