Interpellasjon fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Interpellasjon nr. 4 (2004-2005)
Om fullfinansiering av ordningen med familievoldskoordinatorer, da bare fem politidistrikter har slik koordinator i fulltidsstilling
Oversendt regjeringen: 04.06.2004
Besvart: 11.11.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Bare fem politidistrikter har familievoldskoordinator på full tid, snart to år etter at ordningen ble iverksatt av Justisdepartementet. Dette kan umulig være en situasjon justisministeren er tilfreds med, særlig ikke siden satsing mot familievold skulle være et av denne Regjeringens flaggskip. Vold i hjemmet har vært ansett som en privatsak i årevis, men familievoldskoordinatorordningen skulle vise at politiet tar denne volden alvorlig. Derfor er det uakseptabelt at så få politidistrikter har prioritert dette arbeidet i form av fulltidsstillinger. Mange familievoldskoordinatorer opplever at de ikke strekker til, og det kommer stadig tilbakemeldinger fra voldsutsatte som føler seg svikta fordi de var forespeilet endringer som aldri kom. Kvinnevoldsutvalget har foreslått fullfinansiering av ordningen gjennom øremerkede stillinger.
Vil statsråden følge denne anbefalingen?

Les hele debatten