Interpellasjon fra Ivar Kristiansen (H) til moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2004-2005)
Om konkurransevilkårene i innenlands luftfart
Oversendt regjeringen: 10.11.2004
Besvart: 06.12.2004 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Etter at Samarbeidsregjeringen fjernet flypassasjeravgiften og inngikk en toårig storkundeavtale med flyselskapet Norwegian, og konkurransemyndighetene forbød opptjening av bonuspoeng innenlands, er det etablert konkurranse i luftfarten innenriks. Dette har ført til lavere priser og større fleksibilitet til glede for innbyggerne og næringslivet. Utfordringen blir nå å sikre likeverdige konkurransevilkår, hindre misbruk av dominerende markedsstilling og konkurranseskadelig prisdumping på enkeltstrekninger.
Hvordan sikrer Konkurransetilsynet at alle selskapene i markedet har rettferdige og frie konkurransebetingelser, og hva vil statsråden gjøre for å sikre den fremtidige konkurransen i innenlands luftfart?

Les hele debatten