Interpellasjon fra Reidar Johansen (SV) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 22 (1996-97)
Om strukturen i norsk fiskerinæring
Datert: 31.10.1996
Besvart: 29.11.1996 av fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): Det legges nå tunge premisser for hvordan strukturen i norsk fiskerinæring skal se ut. Enhetskvoter erinnført for deler av den havgående flåte. Det foregår en sterk monopolisering og vertikal integrasjon i fiskerinæringa. Tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen har uttalt at man må skape ordninger som reduserer antall enheter blant de minste fartøyene i kystflåten.
Deler den nye fiskeriministeren denne oppfatningen? Hvilket standpunkt har den nye Regjeringa til hvilken struktur norsk fiskerinæring vil være tjent med for å utvikle en sterk og bærekraftig næring inn i neste århundre?