Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2004-2005)
Om hvordan Forsvarsbygg forvalter festningene, og når forslag vil bli fremmet for Stortinget om framtidig forvaltning i samsvar med tidligere vedtak
Datert: 23.02.2005
Besvart: 05.04.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Gjennom omorganiseringen av Forsvaret er en rekke forsvarsanlegg tatt ut av militær bruk. En del av disse er festningsverk og andre bygg har kulturhistorisk og militærhistorisk verdi. Det er viktig at forholdene legges til rette for en verdig alternativ bruk av festningsverkene, som har respekt for den historikk, tradisjon og kultur som de representerer. Dette ble vedtatt i Stortinget både ved behandlingen av Innst. S. nr. 314 (2000-2001) og Innst. S. nr. 196 (2002-2003).
Hvordan forvalter Forsvarsbygg i dag festningene, og når vil Regjeringen fremme forslag for Stortinget om framtidig forvaltning i samsvar med nevnte innstillinger og vedtak?

Les hele debatten