Interpellasjon fra Thorbjørn Jagland (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 29 (2004-2005)
Om å sikre et best mulig resultat av Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen, da kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning er viktigere nå enn noensinne
Oversendt regjeringen: 02.03.2005
Besvart: 26.04.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Thorbjørn Jagland (A)

Spørsmål

Thorbjørn Jagland (A): Arbeidet med kjernefysisk nedrustning, rustningskontroll og å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen er nå viktigere enn noensinne. Ikkespredningsavtalen (NPT) er selve grunnpilaren i dette arbeidet. Denne avtalen er ett av de få instrumentene vi har for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen. Samtidig er dette regimet satt under et stadig sterkere press. Både i forhold til å hindre spredning av atomvåpen til nye land, men også i forhold til nedrustning fordi nedbyggingen av de strategiske atomlagrene har stoppet opp. Vi må nå tilbake til en bred nedrustningsstrategi slik den ble vedtatt i 1995 og forsterket i 2000. Tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen, som vil bli holdt i New York 2.-27. mai i år er derfor svært viktig.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre at vi får til et best mulig resultat av Tilsynskonferansen, og slik at Ikkespredningsavtalen styrkes?

Les hele debatten