Interpellasjon fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 33 (2004-2005)
Om konsekvensene for Norge av en så omfattende suverenitetsavståelse som EU-grunnloven krever, ved et ev. EU-medlemskap
Oversendt regjeringen: 20.04.2005
Besvart: 03.06.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): 29. oktober 2004 ble EU-grunnloven undertegnet i Roma og den skal nå ratifiseres av medlemslandene. Med EU-grunnloven går EU i en klart føderalistisk retning. EU-grunnloven slår blant annet fast at EU-lov står over nasjonale lover, at EU har rett til å stadig utvide sin myndighet til nye områder og at EU har enerett på å styre den monetære politikken, handelspolitikken og fiskeripolitikken. Grunnloven viser også at EU har ambisjoner om å utvikle en felles sosialpolitikk, sysselsettingspolitikk og arbeidsmarkedspolitikk. Det er en kjensgjerning at medlemslandene må gi fra seg svært mye makt til EU. Vi forholder oss til et langt mer omfattende EU i dag enn i 1994. Norge måtte som EU-medlem gi fra seg suverenitet på de fleste områder.
Dersom Norge skulle bli medlem i EU, hva mener utenriksministeren ville blitt konsekvensene for Norge av en så omfattende suverenitetsavståelse som EU-grunnloven krever?

Les hele debatten