Interpellasjon fra Hans Kristian Hogsnes (H) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 36 (2004-2005)
Om krav og forventninger til kommunal tjenesteyting, og i hvilken grad friere brukervalg, brukermedvirkning og konkurranseutsetting kan heve tjenestekvaliteten
Oversendt regjeringen: 29.04.2005
Besvart: 24.05.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Hans Kristian Hogsnes (H)

Spørsmål

Hans Kristian Hogsnes (H): Kommunene her i landet har ansvaret for å gi innbyggerne kvalitetsmessig gode tjenester på områder som for eksempel barnehage, skole og helse og omsorg. Innbyggerne stiller høye krav til kommunal tjenesteyting. Vi forventer frihet til å velge mellom forskjellige tilbydere av tjenester. Dette skaper bredde, kvalitet og mangfold i tjenestene. Gammeldags tankegang har imidlertid nektet å akseptere at enkeltmennesker også har ulike ønsker og behov i møtet med de offentlige tjenestene. Regjeringen har som uttalt mål å gi innbyggerne større valgfrihet og brukermedvirkning på de tjenester det offentlige har ansvaret for. Vi har nå fått større frihet på mange samfunnsområder.
Mener ikke statsråden at det nå er på tide at dette også skjer i offentlig sektor, og i hvilken grad mener statsråden at virkemidler som friere brukervalg, brukermedvirkning og konkurranseutsetting kan heve kvaliteten på offentlige tjenester?

Les hele debatten