Interpellasjon fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 1 (2005-2006)
Om å vurdere vårt forhold til regimet i Iran
Oversendt regjeringen: 02.11.2005
Besvart: 25.11.2005 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Irans president Mahmoud Ahmadinejad har nylig kommet med uttalelser om at staten Israel må utraderes. Han oppfordret til nye angrep på Israel fra palestinere. En 19 år gammel psykisk utviklingshemmet jente er dømt til 99 piskeslag og fengsel for å ha blitt tvunget inn i prostitusjon av egen familie fra hun var 8 år. Dette er bare to eksempler på at det regjerende regimet i Iran er en trussel både mot egen befolkning og forsøkene på å få til en fredelig utvikling i Midt-Østen. Valget av president Ahmadinejad viste dessverre at det ikke er mye håp om en utvikling i mer moderat retning i Iran. Mangel på samarbeid i forhold til Irans atomprogram er også et eksempel på dette. Norge har relasjoner med Iran på flere plan, inkludert diplomatiske og forretningsmessige.
Er det på tide å vurdere vårt forhold til regimet i Iran og innta en mer kritisk politikk?

Les hele debatten