Interpellasjon fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2005-2006)
Om tiltak for å ivareta de aleneboende på en bedre måte
Datert: 02.01.2006
Besvart: 31.01.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Det er 750 000 aleneboende i Norge, mer enn 1/3 av alle husstander. Selv om aleneboende har ulike levekår, utgjør de en ensartet gruppe i den forstand at de lever alene med én inntekt. Mange av de aleneboende sliter med å komme inn på boligmarkedet og kommer i snitt dårligere ut økonomisk enn de som bor sammen med noen. Noe av grunnen til det er at utgifter som kommunale avgifter og strøm er husstandsavhengig, ikke forbruksavhengig. Regjeringen Bondevik II varslet at det skulle komme en stortingsmelding om singelpolitikk våren 2006, for å kartlegge de aleneboendes livssituasjon og vurdere tiltak knyttet til bokostnader, kommunale avgifter og endringer i skattesystemet.
Hva vil statsråden gjøre for at samfunnet skal ivareta de aleneboende på en bedre måte?

Les hele debatten