Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 22 (2005-2006)
Om utviklingen i det norsk-kinesiske økonomiske samkvem, og om Regjeringens næringsstrategi i forhold til Kina
Datert: 03.03.2006
Besvart: 04.04.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Kinas økonomi er større, og vokser raskere, enn vi tidligere trodde. Oppdaterte tall før jul viser at Kinas økonomi vokser med over 9 pst. pr. år de siste årene, og at den kan være den fjerde største i verden allerede nå. Kinas store energibehov og eksport av billige industrivarer har gavnet norsk økonomi. Samtidig har Norge et stort og voksende handelsunderskudd med Kina, med en eksport i 2005 på 5,8 mrd. kr mot en import på 19,6 mrd. kr, ifølge Statistisk sentralbyrå. Norge må derfor ha en offensiv og todelt næringspolitikk i forhold til Kina: Norske bedrifter må kunne utnytte potensialet i det kinesiske markedet enda bedre enn i dag, og Norge må styrke forskning og utvikling for å bli mer konkurransedyktige på det globale markedet.
Hvordan vurderer statsråden utviklingen i det norsk-kinesiske økonomiske samkvem, og hvilken næringsstrategi har Regjeringen i forhold til Kina?

Les hele debatten