Interpellasjon fra Ågot Valle (SV) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 26 (2005-2006)
Om å styrke kvinneperspektiv og likestilling i norsk utviklingspolitikk og i internasjonale sammenhenger
Oversendt regjeringen: 09.03.2006
Besvart: 25.04.2006 av utviklingsminister Erik Solheim

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): 80 pst. av verdens fattige er kvinner. Kvinner har systematisk dårligere tilgang til grunnutdanning, færre år på skole, lavere forventet levealder, færre plasser i ledende stillinger i politikk, administrasjon og næringsliv, lavere inntekt og status og dårligere tilgang til helsetjenester. 500 000 kvinner dør hvert år av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsler, 50 millioner kvinner har manglende tilbud i forhold til reproduktiv helse. Samtidig står kvinner sentralt i grunnleggende produksjon og reproduksjon i alle samfunn. I et fattigdomsperspektiv er derfor kjønnsspesifikt perspektiv eller tilnærming viktig. I utviklingssammenheng er kvinneperspektiv og likestilling viktige virkemidler.
Hva gjør statsråden, og hva vil statsråden gjøre for å styrke denne delen av norsk utviklingspolitikk og samtidig bidra til økt fokus i internasjonale sammenhenger?

Les hele debatten