Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 27 (2005-2006)
Om å utvide jakttidsrammene, med henvisning til distriktenes verdiskapingsmuligheter og sidestilling med Sverige på dette området
Oversendt regjeringen: 15.03.2006
Besvart: 30.03.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Direktoratet for naturforvaltning har startet et arbeid for å revidere jakttidsrammene. Flere regjeringer har stimulert til næringsutvikling knyttet til jakt og annen utmarksdrift. Dette er viktig for å skape et mer robust landbruk. Det dreier seg om inntektsmuligheter som ikke krever støtte, subsidiering eller beskyttelse for å utnyttes. Profesjonell utvikling av et variert og videreutviklet produkttilbud lider av at sesongen er svært kort for de fleste viltarter. Dette begrenser mulighetene for å investere i produktutvikling og infrastruktur. Dermed hindres distriktene i å utvikle produkter som kan gi høyere verdiskaping og større omsetning. Sverige har bl.a. vesentlig mer utvidede jakttidsrammer. Dette er en konkurransedreining i norske tilbyderes disfavør.
Vil statsråden foreta seg noe for å sidestille Norge med Sverige på dette området?

Les hele debatten