Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 31 (2005-2006)
Om tiltak for å stanse kriminelle gjengers virksomhet
Oversendt regjeringen: 20.03.2006
Besvart: 04.05.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Siden 1980-tallet har det vært begått mange alvorlige kriminelle handlinger som av politiet og media har blitt knyttet til gjenger omtalt som A-gjengen, Youngguns, B-gjengen mfl. Det handler om hevn- og voldshandlinger, ran, svindel, kidnappinger, narkotikaomsetning, skyteepisoder og endog mord. Disse mafiapregede gruppene skal ifølge beskrivelsene ha et stort antall medlemmer og særlig rekruttere i enkelte minoritetsmiljøer i Oslo. De er bygd opp med harde indre kjerner og mange tilknyttede medløpere i lukkede hierarkiske strukturer, som er vanskelige for politiet å avdekke. Det er svært alvorlig om slike bander får befeste seg over tid. Det kan skape et inntrykk av at samfunnet ikke evner å få bukt med organisert kriminalitet, og at vi mangler ressurser og gode nok metoder.
Hvordan vurderer statsråden situasjonen, og hvilke tiltak kan settes inn for å stanse bandenes virksomhet på en effektiv måte?

Les hele debatten