Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 34 (2005-2006)
Om å bistå i det internasjonale arbeidet mot menneskehandel der kvinner trues til prostitusjon og utsettes for voldtekter, mishandling og drap
Oversendt regjeringen: 29.03.2006
Besvart: 25.04.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I Oslo sentrum jobber et økende antall kvinner fra Øst-Europa og Nigeria som sex-slaver. De er blitt handelsvarer for tunge nasjonale og internasjonale kriminelle nettverk. Kvinnene kidnappes, lokkes, lures og trues til prostitusjon og utsettes for grove overgrep, voldtekter, mishandling og av og til drap. Utenlandske jenter på gata i Oslo betaler ofte bakmenn 90 000-100 000 kr hver måned, i motsatt fall blir de selv eller familiene i hjemlandet utsatt for represalier. Trafficking og handel med mennesker må angripes både nasjonalt og internasjonalt. OSSE og FN-organisasjoner som UNODC, arbeider aktivt for å forhindre og stoppe trafficking.
Hva vil Regjeringen gjøre for å bistå det internasjonale arbeidet mot denne formen for menneskehandel?

Les hele debatten