Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 37 (2005-2006)
Om å sikre likebehandling av kreftpasienter, med henvisning til store forskjeller landsdeler og sykehus imellom
Oversendt regjeringen: 31.03.2006
Besvart: 15.05.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ulike oppslag i media den siste tiden vitner om store forskjeller i kreftbehandlingen. Forskjellene er store mellom landsdeler og mellom sykehus, med hensyn til hvilken behandling som gis og hvilke resultater som oppnås. Det er også store forskjeller mellom Norge og andre land i Europa når det gjelder å ta i bruk ny kreftbehandling. Det er heller ingen ens praksis i helseforetakene når det gjelder å ta i bruk nye, relativt kostnadskrevende legemidler. Alt i alt betyr dette at den enkelte pasient ikke kan være sikker på at hun blir behandlet likt med andre fra en annen landsdel, fra et annet sykehus, og med samme diagnose. Ett eksempel er behandling av den hissigste og mest dødelige typen brystkreft. Bor man på Sør- eller Østlandet er sjansene store for å få behandling med Herceptin, som hindrer tilbakefall hos 50 pst. av pasientene. De andre regionale helseforetakene skylder på trange budsjetter.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre likebehandling?

Les hele debatten