Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 39 (2005-2006)
Om å sikre at hensynet til elever med særskilte behov blir tilstrekkelig ivaretatt også når integrering i nærmiljøskolen åpenbart er en uheldig løsning
Oversendt regjeringen: 07.04.2006
Besvart: 22.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Vi har igjen fått en debatt i mediene om konsekvensene av integrering av elever med særskilte behov i nærmiljøskolen. Også disse elevene har krav på et undervisningstilbud tilpasset egne evner og forutsetninger. Norsk skole bruker - og skal bruke - store ressurser på slike tilbud, men elevenes utbytte av undervisningen er ofte lite i forhold til de ressurser som settes inn. I de fleste tilfeller er integrering i "ordinær skole" det beste tilbudet for eleven, men vi ser også at integreringen kan føre til at elever ikke får fullgod oppfølging.
Hvordan vil statsråden sikre at hensynet til den enkelte elev med særskilte behov blir tilstrekkelig ivaretatt, også i de tilfellene der integrering i "ordinær skole" åpenbart er en uheldig løsning?

Les hele debatten