Interpellasjon fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 43 (2005-2006)
Om å gjøre norsk industri ledende innenfor miljøforbedringer, og at målrettet miljøteknologisk satsing kan gi framtidsrettede arbeidsplasser f.eks. tilknyttet solceller, vindturbiner og bioenergi
Oversendt regjeringen: 07.04.2006
Besvart: 29.05.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): I dag skapes det nye og lønnsomme arbeidsplasser basert på miljøteknologi. Solceller har blitt et industrieventyr i Norge, med ny virksomhet på steder som Herøya, Glomfjord og Narvik. Orkla Exolon har 30 pst. av verdensmarkedet for silisiumkarbid, som blant annet benyttes i nettopp produksjon av solceller. I Trøndelag utvikler ScanWind et norsk teknologimiljø for produksjon av store vindturbiner. Interessen for "bondevarme" (bioenergi) er økende. Målrettet industriell nasjonal satsing på miljøteknologi kan gi flere framtidsrettede arbeidsplasser. Nærings- og handelsdepartementet rår over en rekke virkemidler for å skape flere framtidsretta arbeidsplasser, f.eks. gjennom Innovasjon Norge. I Soria Moria-erklæringen heter det blant annet: "Regjeringen vil gjennom strategisk satsing gjøre norsk industri ledende innenfor miljøforbedringer."
Hva er statsrådens konkrete planer for å følge opp dette?

Les hele debatten