Interpellasjon fra Marianne Aasen (A) til finansministeren

Interpellasjon nr. 45 (2005-2006)
Om at stadig flere forbrukere tilbys kompliserte spareprodukter som ofte er påvirket av tilbydernes fortjenestemuligheter, samtidig som full åpenhet om alle kostnader ikke er lovpålagt mv.
Oversendt regjeringen: 10.04.2006
Besvart: 16.05.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Stadig flere forbrukere blir tilbudt kompliserte spareprodukter, såkalt strukturerte produkter. Kunden oppfatter ofte disse tilbudene som uavhengige og nøytrale råd. Det kan være banker, forsikringsselskap eller såkalte uavhengige rådgivere. Rådene er ofte påvirket av rådgivers mulighet for fortjeneste, provisjonene er ofte skjulte og høye, og mange forbrukere har ikke kunnskap og kompetanse til å vurdere de tilbud de får. Dagens regelverk synes mangelfullt. Det stilles ikke kompetansekrav til aktørene i markedet og det er ikke lovpålagt med full åpenhet omkring alle kostnader. Dagens situasjon kan lett føre til at mange blir forledet til å investere i noe de ikke ser konsekvensene av.
Hva vil statsråden gjøre med dette problemet?

Les hele debatten