Interpellasjon fra Odd Einar Dørum (V) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 46 (2005-2006)
Om et samarbeid slik at staten og Oslo kommune kan se sine eiendommer i sammenheng og fremme god byutvikling i Groruddalen
Datert: 07.04.2006
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 09.05.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): I Bjørvika i Oslo er det iverksatt et omfattende byutviklingsprosjekt basert på statlig og kommunal innsats, og et bredt samarbeid mellom staten og Oslo kommune som sentrale grunneiere. Staten og kommunen er også betydelige grunneiere i Groruddalen.
Er statsråden beredt til å samarbeide med Oslo kommune i forbindelse med en satsning i Groruddalen, slik at staten og kommunen som grunneiere kan se sine eiendommer i sammenheng og fremme god byutvikling i Groruddalen slik det nå skjer i Bjørvika?

Les hele debatten