Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 52 (2005-2006)
Om dagens situasjon i Irak og Iran, og om de vurderinger en bred, folkelig og politisk bevegelse hadde i forkant av krigføringen i Irak
Oversendt regjeringen: 02.05.2006
Besvart: 02.06.2006 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 1. mai 2006 var det 3 år siden George W. Bush erklærte krigen mot Irak som over. Norge besluttet å ikke støtte angrepet på Irak. 3 år etter er det politiske Norge samstemte i at dette var en riktig beslutning. Daværende partiledelse i Fremskrittspartiet støttet angrepet på Irak og har, etter det jeg kjenner til, fortsatt ikke endret sitt standpunkt. Den spente situasjonen vi i dag ser i Iran har likhetstrekk med situasjonen vi hadde i forhold til Irak før krigen. Det var en bred folkelig og politisk debatt som la grunnlaget for Norges standpunkt i forhold til krigen i Irak.
Hvordan vurderer utenriksministeren dagens situasjon, og videre de vurderinger en bred folkelig og politisk bevegelse hadde i forkant av krigføringen i Irak?

Les hele debatten