Interpellasjon fra Lena Jensen (SV) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 53 (2005-2006)
Om å styrke samarbeidet mellom hjem og skole, med henvisning til at skolen viderefører og forsterker sosiale forskjeller i samfunnet
Datert: 04.05.2006
Besvart: 22.05.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Forskning viser at skolen viderefører og forsterker de sosiale forskjellene i samfunnet. Barnets skoleprestasjoner og generelle fremgang er knyttet til hvorvidt foreldrene opptrer støttende og lojalt overfor skolen eller ikke. Vi vet at foreldrenes tro på egen rolle og egen påvirkningsmulighet er viktig i forhold til barnas utvikling, både sosialt og faglig i skolen. Forskning viser at det ofte er de mest ressurssterke foreldre som dominerer samarbeidet med skolen. Undersøkelser viser også at det er lite kompetanse blant lærere på hjem-skole-samarbeid. En lærer kan ikke lykkes i sitt arbeide dersom foreldrene signaliserer at skolen ikke er viktig eller at skolen ikke er god. Foreldrene er en viktig ressurs for sine barn, og de må på best mulig måte støttes og suppleres i sitt daglige arbeid med barna.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke samarbeidet mellom hjem og skole?

Les hele debatten